live - rouba no hanashi
2011
photo by Chika Ueno

personnel;
Mumu Funaki, 北村早樹子, oono yuuki.